వంశాచారం 30

By | September 15, 2020
naa telugu kathalu వంశాచారం 30 దీని కోసమే ఎదురు చూస్తున్న రత్తాలు  వాడి కళ్ళ లోకినవ్వుతూ  చూస్తూ... అబ్బాయి గారికి ఇప్పటికి గాని ధైర్యం రాలేదన్న మాటసరే ముందు సీమ చింతకాయలు కోసిస్తాను తరువాత పాలు ఇస్తాలే అని ముందుకు నడవబోయిన రత్తాలు చెయ్యి పట్టుకొని  ఆపి .. రత్తాలు ... అసలు ఇక్కడ చుట్టుపక్కల అటువంటి చెట్టే లేదు అని అన్నాడు నవ్వుతూ.  దానికి రత్తాలు చిరు కోపం నటిస్తూ.. దొంగ పిల్లడు వి నువ్వు అంటూ వాడిని గట్టిగ వాటేసుకొంది. విక్రముడు రత్తాలుని అల్లుకుపోసాగాడుమంచి కాయకష్టం  చేసి కండ పట్టిన ఒళ్ళు అయినా కూడా ఒక ఆడదానికి ఎక్కడెక్కడ ఎంతెంత మెత్త దానాలు ఉండాలో అవిఅన్నీ నిండుగా వుండి వాడి చేతుల్లోఅవి నలిగి పోసాగింది. కాసేపు ముద్దులాడుకొని  రవిక తీసే క్రమంలో…  వీరి కోసం అరుచుకొంటూ అటు వైపుగా వచ్చి వీరిద్దరి స్థితి ని గమనించి  ..తిరిగి వెళుతున్న  సుషేణుడు ని గమనించిన విక్రముడు రత్తాలు కళ్ళలోకి చూసి పాపం అన్నట్టు చూసి వాడిని కూడా పిలవనాఅని మెల్లగా అడిగాడు. విక్రముడికి రత్తాలు పైన వున్నది కామమే  కాబట్టి ఏటిలో పారే నీళ్లను ఎంతమంది తాగితే ఏంటిఎవరికీ నష్టం అన్న ఆలోచన వాడిది. రత్తాలు వాడి కోరికను ఒక్క క్షణం ఆలోచించి

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *