శృంగార రాణి 99

By | March 24, 2020
naa telugu kathalu శృంగార రాణి 99 పవన్ ఖంగారు పడిపోయి కిందపడిపోయిన ట్-షర్ట్‌ని తొడుక్కుని గబ గబా బయటకి వెళ్ళిపోయేడు.. ఈ మొత్తం వ్యవహారం నించీ తేరుకోవడానికి సుశీలకి ఐదుపది నిమిషాలపైనే పట్టింది.. అదృష్టవశాత్తూ పవన్ బయటకి వెళ్ళిపోబట్టీ.. మధు బాత్రూంలోకి వెళ్ళిపోబట్టీ సరిపోయింది కానీ.. లేకపోతే.. సుశీలకి భావప్రాప్తి వొచ్చిందన్న సంగతి మధు సంగతి ఎలావున్న పవన్‌కి మాత్రం స్పష్టంగా తెలిసిపోయి వుండేది.. ఐదునిమిషాల తరువాత తేరుకున్న సుశీల పడకగదిలోకి వెళ్ళి తనపూకురసాలతో తడిసిపోయిన చీరనీ లంగానీ మార్చుకున్నాది. విప్పిన చీర, లొలంగాని పక్కకి వుతకడానికి పడేసేక.. సుశీలకి ఒక అనుమానం వొచ్చి మళ్లీ ఆ విడిచిన బట్టలని తీసి తనపూకు రసాలతొ తడిసిపోయిన ప్రాంతాన్ని వాసన చూసింది.. గుప్పున మదపువాన వొస్తున్నాది.. ఇంకా అనుమానం తీరక బయటివైపునించీ ఆ బట్టని నోట్లోపెట్టుకుని పీల్చింది.. కమ్మని సుశీల పూకురసాలు సుశీలనోట్లోకి జారేయి.. ఆహ్.. వొత్తబట్టే ఇలా వున్నాదంటే.. ఇందాకలా మధు అక్కడ నోటిపనిచేసినప్పుడు.. అంటే.. సుశీల వొళ్ళు ఝల్లుమనిపోయి మళ్ళీ సుశీల వొంట్లో ఎక్కడెక్కడో ఏమేమో అయిపోవడం మొదలుపెట్టింది.. దానితో సుశీల మనసు అంతకన్నా ముందుకి ఆలోచనచెయ్యలేకపోయింది.. కానీ సుశీల వొంట్లో రక్తం బుస్సున వెచ్చగా పొంగి.. సుశీల పూకులోకీ.. బుగ్గల్లోకి చేరి.. సుశీల వొంట్లో నరనరాల్లోనూ తీపులుపెడుతున్నట్లుగా సుశీల వొళ్ళు మత్తుగా మూలిగింది.. సుశీల కసిగా.. సెక్సీగా వొళ్ళువిరుచుకుంటూ.. మధూ.. ఐపోయేవురా.. నాచేతుల్లో నీ బ్రహ్మచెర్యం మంటకలిసిపోబోతున్నాది.. ఈరోజు నువ్వు చూసిందీ.. అనుభవించిందీ.. జస్ట్ ప్రారంభం మాత్రమే.. ఇకమీదట నీతో ఎలా ఆడుకుంటానో చూసుకో.. అనుకుంది సుశీల తమకంగా.. (సుశీల ద్రుస్టి ఇప్పుడు పూర్తిగా మధూమీదనే వున్నాది.. దానికి కారణం.. సుశీల దృస్టిలో పవన్‌కి అల్రెడీ ఎవరో ఆడదానితో తొడసంబంధం వున్నది.. అదువల్ల పవన్ విషయంలో సుశీల ఎమీ కస్టపడవలసిన అవసరంలేదు.. కొద్దిగా సందిస్తే పవనే మీదపడిపోతాడని సుశీలకి స్పస్టంగా అర్ధమైపోయింది..అందుకే ఇప్పటివరకూ ఆడదాని గురించి ఏనాడూ

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *