శృంగార రాణి 64

By | February 13, 2020
naa telugu kathalu శృంగార రాణి 64 సుదర్శనం శారద రెండుసళ్ళనీ వడితిప్పి పట్టుకుని శారద పూకులో జోరుజోరుగా దరువులేస్తున్నాడు.. శారద కళ్ళుమూసుకుని వాటంగా పడుతున్న సుదర్శనం మొడ్డపోటులో మజాని ఎంజొయ్ చేస్తున్నా కానీ శారద మనోఫలకంలో మాత్రం మధు కదులుతున్నాడు.. ఏమన్నాడు వాడు? "ఊహతెలిసినది మొదలు అత్త.. అత్తా.. అంటూ నీ వెంటతిరిగినది ఎందుకో నీకు తెలిస్తే నువ్వు ఇలా మాట్లాడవు", అనా? అంటే.. వాడికి ముందునించీ నా మీద మోజు వుందా? నేనే వాడికి నామీదున్న మోజుని గుర్తించలేదా?ఇంకేమన్నాడు? "నిన్ను పట్టించుకోవడంలేదని నా మీద నిందవేసేవుగా.. సిద్ధంగా వుండు.. ఈసారి నిన్ను వొదిలేది లేదు మరి..", అనా? అంటే ఈరోజు ఫోనులో మాటలవల్ల నేను వాడితో ఇదవ్వడానికి ఇద్దంగా వున్నానని వాడికి తెలిసిపోయిదనేగా అర్ధం? అంటే వూరినించీ వొస్తూనే ఏంచేస్తాడు? మీద చేతులు వేస్తాడా? నన్ను వాడికౌగిలిలో నలిపేస్తాడా? నన్ను కౌగలించుకుని నా సళ్ళని నలిపేస్తూ నన్ను ముద్దుల్లో ముంచెత్తేస్తాడా? నా చీర పైకిలేపి పూకులోవేళ్ళుపెట్టి కెలికేస్తాడా..?? శారద ఉహలు అక్కడివరకూ వొచ్చేప్పటికి ఒక్కసారిగా బలమైన భావప్రప్తి వొచ్చేసింది శారదకి.. ఆహ్.. సుదర్శనం.. ఐపోతున్నాది.. అలాగే .. గుద్దు.. గట్టిగా గుద్దు.. ఆహ్.. స్స్స్.. ఆహ్.. కుళ్ళబొడిచేసేవుకదా.. ఆహ్.. స్వర్గం చూపించేవు.. అంటూ శారద సుదర్శనాన్ని మీదకి ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *