శృంగార రాణి 63

By | February 12, 2020
naa telugu kathalu శృంగార రాణి 63 అదా..? మొదట్లో అందరు మగాళ్ళలాగే నేనుకూడా సైలెంట్ గా మాఆవిడని దెంగేవాడిని.. ఓరోజు.. అలా మూగవాడిలా మాట్లాడకుండా చెయ్యడమేమిటి? ఎదన్న మాట్లాదవొచ్చుకదా? అన్నది.. మొదట్లో దానితో దెంగులాటలో వున్నప్పుడు మాట్లాడ్డానికి చాలా..  సిగ్గుగా అనిపించేది.. ఓరోజు.. నాకు బాగా మూడ్ వొచ్చింది.. దానికి ఎందుకో ఆరోజు మూడ్ లేదు.. కానీ నేను దాన్ని వొదిలిపెట్టకుండా దానిమీదెక్కేను.. అది సరిగ్గా దెంగించుకోవడంలేదు.. ఏమిటే నీకు మూడ్ వొచ్చినప్పుడల్లా నేను దెంగాలి కానీ.. నాకు మూడ్ వొచ్చినప్పుడు నిన్ను రమ్మంటే ఒకటే నకరాలు దెంగుతున్నావు.. దెంగుడు లంజా.. అన్నాను.. అంతే.. అంతే.. మా ఆవిడ ఏమన్నావు? అని అడిగింది.. నకరాలు దెంగుతున్నావేంటే లంజా.. అన్నాను.. మళ్ళీ..దానితో మా ఆవిడ .. ఆఖరు మాట మళ్ళీ అను అన్నది.. లంజ.. అన్నాను..అదే మాట మళ్ళీ మళ్ళీ అంటూ దెంగు అన్నది..ఎంటే లంజ.. నీకు మామూలుగా దెంగితే మూడ్ రాదా లంజా..? నిన్ను లంజని చేసి దెంగితేనే మూడ్ వొస్తుందా.. దొమ్మరిలంజ.. అంటూ దాన్ని దెంగడం మొదలెట్టేను.. దానితో అది.. బాగా ఎక్సైట్ అయ్యింది.. ఇంకా .. ఇంకా అంటూ నాతోదెంగించుకోవడం మొదలెట్టింది.. ఆరోజు మా ఆవిడ ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *