శృంగార రాణి 43

By | January 14, 2020
telugu sex stories శృంగార రాణి 43 వూహించని విధంగా అలా సుందరం తన తొడమీద చేయ్యవేసేప్పటికి మాధవి ఖంగుతిని ఖంగారు పడింది. అయినా గానీ ఎలాగో సంభాళించుకుంటూ సుందరం అంకుల్ కి బజారు పనివుందిట ఎప్పటినించో నువ్వుకూడా కొత్తబట్టలు కొనమని అడుగుతున్నవుకదా? అంకుల్ ఆటోలో వెళుతున్నాను మీరు బస్సుల్లో ఇబ్బందులు పడనక్కరలేదంటే సరే అని నిన్నుకూడా తీసుకుని బయలుదేరేను అని మాధవి చెప్పింది. మాధవి తొడమీద చెయ్యవేసినట్లుగానె అంకుల్ తనతొడమీద కూడా చెయ్యవేసేప్పటికి మల్లిక కూడా తల్లి మాధవి లాగానే ఖంగారు పడింది. తన తల్లి వొంటిమీద అంకుల్ చెయ్యవేసినా తన తల్లి అదేమీ గమనించనట్లే వుండడం మల్లికని ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. సరిగ్గా అదేసమయానికి సుందరం మల్లిక చెవిలో నేను నీకు ఇప్పుడొక చిత్రం చూపిస్తాను నువ్వు మాట్లాడకుండా మౌనంగా ఇక్కడ జరిగేది చూస్తూ వుండు అని చెపుతూ, అక్కడ మీ అమ్మ వొంటిమీద నాచేత్తో నేనేమి చేస్తానో నీ వొంటిమీదకూడా అదేచేస్తాను. అటుపక్క మీ అమ్మ ఏమిచేస్తుందో ఇటుపక్క నువ్వు కూడా అలాగే చెయ్యి. ఈ గేం అయ్యేసరికి ఎం జరుగుతుందో చూడు

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *