శృంగార రాణి 101

By | March 26, 2020
naa telugu kathalu శృంగార రాణి 101 సుశీల అలా వెన్నక్కి తిరిగిపోతుండగా తనతల్లి ముఖం సిగ్గుతో ఎర్రగా కందిపోవడమేకాకుండా.. తనతల్లి ముఖంలో అదోలాంటి సంతృప్తితోపాటుగా తనతల్లి కళ్ళల్లో కోరికని గూడా గమనించిన మధు ఆశ్చర్యపోతూ చీరమడతలమీదుగా వాళ్లమ్మ పూరెమ్మల్లో మొడ్డగుచ్చుకున్నాప్పటి అనుభూతిని నెమరువేసుకుంటూ.. అమ్మకూడా నాలాగే ఆ అనుభూతిలో మాధుర్యాన్ని ఆస్వాదించిందా? అందుకేనా అమ్మ ముఖంలో ఆసిగ్గూ.. కళ్ళలో ఆకోరికానూ?? చూడబోతే అమ్మకి కూడా ఇష్టంలాగానేవుంది. ఒకవేళ ఇస్టమేలేకపోతే.. ఛీ.. సిగ్గులేని వెధవా.. ఫొ.. ముందుగదిలోకి తగలడు.. అని తిట్లు శాపనార్ధాలు మదలుపెట్టేది.. అమ్మ అలా చెయ్యలేదంటే నిగిడిన నామొడ్డ అలా అమ్మ తొడల్లో గుచ్చుకోవడం అమ్మకి నచ్చిందనేగా అర్ధం..?? ఇలా కొద్దిసేపు ఆలోచించి.. సరే.. ఏదైతే అదే అయ్యింది.. అమ్మ ఇందాకలా నాచేతిని తనపొట్టమీద వేసుకుందిగా? మళ్ళీ అలానే నాచేతిని అమ్మ పొట్టమీదవేసిచూస్తాను. ఒకవేళ అమ్మకి ఇస్టంలేకపోయినట్లైతే అమ్మే నాచేతిని విదిలించేస్తుంది. అమ్మ యేమీఅనకపోతే కనీసం నిగిడిన నామొడ్డని అమ్మ గుద్దపాయల్లోఅదిమిపెట్టుకుని కొద్దిసేపు నిద్రపోయే ప్రయత్నం చేస్తాను.. అనుకుంటూ మధు మళ్లీ వాళ్ళమ్మ సుశీల దగ్గరగా జరుగుతూ తన చేతితో వాళ్ళమ్మని చుట్టేసుకుంటూ వాళ్ళమ్మ వొంటికి అంటుకుపోతూ వాళ్ళమ్మ సుశీలని బలంగా కౌగలించేసుకున్నాడు. సుశీలకూడా కూడా ఎటువంటి ప్రతిఘటనాలేకుండా మరింతగా మధుకి దగ్గరగా జరుగుతూ మధు కౌగిలిలో ఒదిగిపోయింది.. సుశీల అటుపక్క తిరిగి వుండడంవలన సుశీల వీపుకి మధు చాతీబలంగా వొత్తుకుంటున్నాది. సుశీలమెడమీద వెచ్చగా మధు శ్వాశ తగులుతూ సుశీలని

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *