శృంగార రాణి 100

By | March 25, 2020
naa telugu kathalu శృంగార రాణి 100 "వొచ్చి నాపక్కన పడుకో" అని అమ్మ అన్న మాటతో మధు మనసులో ఏమూలో ఓ చిన్న ఆశ తళుక్కుమన్నాది. ఇంటికి వొచ్చినది మొదలు జరుగుతున్న సంఘటనలవల్ల అప్పుడు మొదటిసారిగా మధుకి అనిపించింది. ఒకవేళ అమ్మ కావాలనే ఇలా చేస్తున్నాదా? నావూహ తెలిసినది మొదలు అమ్మెప్పుడూ ఇలా ప్రవర్తించడం తెలియదు. అమ్మ పడుకున్నా కూడా చాలా వొబ్బిడిగా వొద్దికగా పడుకునేది, అలాగే అమ్మ పడుకుంటే ఏనాడూ అమ్మవొంటిమీది బట్టలు ఈరోజులా అస్తవ్యస్తంగా పక్కకి కానీ పైకి కానీ జరిగింది లేడు. ఇవన్నీ పక్కకి పెట్టినా కానీ ఇంట్లో పనులుచేసేటప్పుడు కూడా అమ్మ వొంటిమీద చీరపైట పక్కకి జరగడం కానీ పైటచాటుగా అమ్మ సళ్ళు కనపడడం కానీ జాకెట్ హుక్కులు వూడిపోయి అమ్మ సళ్ళు కనపడడం కానీ ఎప్పుడూ జరగలేదు.. పోనీ ఎదన్న పొరపాటుగా జరిగిందా అనుకోవడానికి ఒక్కరోజులో ఇన్ని పొరపాట్లు జరిగే అవకాశమే లేదు.. అమ్మ మనసులో ఎదో వుంది.. అదీకాక వూరినించీ వొచ్చినది మొదలు ఈ ఇంట్లో పూవ్వులపరిమళంతో కలిసిన అదోలాంటి మత్తెక్కించే వాసన.. ఆవాసన పీలుస్తున్నకొద్దీ ఇంకా ఇంకా పీల్చాలి అనిపిస్తున్నాది.. అలా అని ఆ వాసన పీలుస్తుంటే మత్తెక్కిపోయి మొడ్డ తెగనిగిడిపోతున్నాది.. హా.. నిజమే.. ఆ వాసన పీలుస్తుంటే వొంట్లో కోరికలు పెరిగిపోయి వెర్రెక్కించేస్తున్నాది.. ఇప్పుడు అర్థమయ్యింది ఇంటికి వొచ్చినది మొదలు ఎందుకు నా మొడ్డ ఇలా ఎగిరెగిరిపడుతున్నాదో.. అని మధు ఇలాంటి ఆలోచనలలోపడి కొట్టుకుపోతుంటే.. మధు తల్లి సుశీల మధు చెయ్యపట్టుకుని లాగుతూ.. ఏంటిరా.. పడుకోమని పిలుస్తుంటే నిలబడే నిద్దరపోతున్నావు? అన్నాది సుశీల. అలా అమ్మ చెయ్యపట్టిలాగుతుండడంతో తన ఆలోచనలలోనించీ బయటపడుతూ.. రే.. ఎటూ అమ్మ రా.. వొచ్చి నాపక్కలో పడుకో అని తెగ పిలుస్తున్నాదిగా..?? కొద్దిగా ధైర్యం చేసి చూద్దాం వ్యవహారం ఎనతదూరం వెళుతుందో 

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *