శృంగార రాణి 185

By | June 30, 2020
naa telugu kathalu శృంగార రాణి 185 శారద సుబద్ర మెడకీ, భుజాలకీ, వెన్నుపూసకీ పుత్తూరుతైలం రాస్తుండగా శారద సుబద్రల మాటలు వాళ్లు కన్నెపిల్లలుగా వున్నప్పుడు వాళ్ళకి జరిగిన తొలినాటి సెక్స్ అనుభవాల మీదకు మళ్ళేయి.. శారద తన చిన్నతనంలో జరిగిన తొలినాటి సెక్స్ అనుభవం గురించి సుబద్రకి చెపుతుంది. తరువాత సుబద్ర తన తొలి సెక్స్ అనుభవం గురించి చెప్పడము మొదలుపెట్టింది. సుబద్ర తన తాతయ్యతో తొలిదెంగుడు అనుభవం ముచ్చట చెప్పి.. మగవాడి నీరుపడితే ఆడపిల్ల వొంట్లో వొచ్చే మార్పులగురించి బాగా తెలిసిన సుబద్ర తల్లీ, అమ్మమ్మలు.. సుబద్ర తాతయ్యతో దెంగించుకున్న తరువాత సుబద్ర వొంట్లో వొచ్చిన మార్పులని గుర్తించి సుబద్రమీద అనుమానం పడతారు.. అదిమొదలూ సుబద్ర వాళ్ళమ్మ సుబద్రని ప్రతీవిషయానికీ ప్రశ్నిస్తూ.. సుబద్రని అనుమానం తో సాదించడం మొదలుపెట్టింది. దానితో సుబద్ర విసిగిపోతూ.. వాళ్ళమ్మని ఎలా అన్నా ఎదన్న విషయంలో తనతల్లి గౌరిని దొరకబుచ్చుకోవాలని

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *