శృంగార రాణి 152

By | May 24, 2020
naa telugu kathalu శృంగార రాణి 152 నాకు కావలసింది నాకు పూర్తిగా అందించకుండా తాతయ్య నన్ను అలా రెచ్చగొడుతూ ఏడిపించడం నాలో అసహనాన్నీ.. కోపాన్ని కలిగిస్తుండగా.. ఈసారి ఏమైనా కానీ తాతయ్య చేతులు నాతొడలలోపలి మడతల్లోకి జారినప్పుడు నా పూకుకి తాతయ్య చేతివేళ్ళు తగలాలని స్థిరంగా నిర్ణయించుకుంటూ.. నేను తాతయ్య వొళ్ళోనించీ కొద్దిగా ముందుకి జరిగి నా తొడలని పూర్తిగా విచ్చదీసి నా నడుం ముందుకు జరిపి నేను తాతయ్య చాతీమీదకి వెనక్కి వాలిపోయి.. పడకుర్చీలో కూర్చున్న మహారాణీల సర్దుకుని కూర్చున్నాను.. ఎప్పుడైతే నేను అలా సర్దుకుని కూర్చున్నానో మరునిమిషంలో నాతొడలమీద దద్దుర్లని నిమురుతున్న తాతయ్య చేతివేళ్ళు అలా నాతొడలలోతుల్లోకి జారి జారి నాపేంటీమీదనించీ నాపూకుని తడిమేయి.. అంతే.. నా వొళ్ళు ఝల్లుమనిపోయింది.. అప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా నేను ఎంతలా తడిసిపోయేనో.. నా పేంటీ.. తడిసిపోయి తాతయ్య చెయ్య అక్కడ తగిలినప్పుడు తడిసిపోయిన నా పేంటీతడి తాతయ్య చేతివేళ్ళని ఎంతలా తడిచేసివుంటుందో నాకు తెలిసొచ్చి.. సిగ్గుతో నావొళ్ళు చితికిపోయినట్లనిపించింది.. నేనెప్పుడూ పేంటీలో వుచ్చపోసేసుకున్నానో నాకేతెలియలేదు.. చిన్నపిల్లలా చెడ్డీ తడిపేసుకున్నానని తాతయ్య ఏక్కడ తిడతాడో అని నేను అనుకున్నాను కానీ (అప్పట్లో ఆ తడి నేను పేంటీలో ఉచ్చపోసుకోవడం వాళ్ళ కాక.. నాఒంట్లో కోరికల వల్ల వొచ్చిందని అప్పుడైతే నాకు తెలియలేదు..)  తాతయ్య ఏమీ అనకపోవడంతో ఈసారి ఆశ్చర్యపోవడం నావొంతయ్యింది.. అదేంటి.. నేను అలా పేంటీతడిసిపోయేలా వుచ్చపోసేసుకున్నా తాతయ్య ఏమీ

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *