శృంగార రాణి 151

By | May 23, 2020
naa telugu kathalu శృంగార రాణి 151 ఆరోజు వోళ్ళో ఎవరెవరి మధ్యనో తగాదాలైపోయి వూరంతా గొడవలు గొడవలుగా వుండడంతో నేను అమ్మా తాతగారి వూరెళ్ళినరోజు మా తాతగారు స్టేషన్ కి రావడం కుదరక స్టేషన్ కి గుర్రపు బండీ పంపించేరు.. నేనూ అమ్మా ఇంటికి వెళ్ళేప్పటికి.. తాతగారు వూరివాళ్ళ గొడవలు తీర్చి ఇంటికి చేరేరు.. గుర్రపు బండి దిగుతూనే.. తాతయ్యా.. అమ్మమ్మా.. ఎదురుగా కనిపించడంతో నేను ఆనందంగా.. తాతయ్యా.. అని గట్టిగా అరుస్తూ.. పరుగున వెళ్ళి తాతయ్య చేతుల్లో వాలిపోయేను.. బంగారుతల్లీ.. అంటూ.. తాతయ్య రెండుచేతులూ బారజాపి.. తనమీదకి వురుకుతున్న నన్ను తన రెండుచేతుల్లోకి తీసుకుని బలంగా కౌగలించుకుంటూ నా ముఖాన్ని ముద్దులతో ముంచెత్తీడు తాతయ్య.. అదిచూసిన మా అమ్మమ్మా.. అదింకా 10 ఏళ్ళ చిన్నపిల్ల కాదు.. దానికి వయసొస్తున్నాది.. ఇదివరకటిలా మీదెక్కించుకుంటే చూసేవాళ్ళకి అంత మరియాదగా సభ్యతగా ఉండదు.. మీ తాతా మనవరాళ్లు కాస్త అది గమనించుకుని మెలిగితే నలుగురిలో మన ఇంటి పరువు మరియాదా నిలబడతాయి.. ముందు దాన్నికిందకి దించండి.. అదంటే చిన్నపిల్ల ఇంతవయసొచ్చింది మీకన్నా సిగ్గుఉండాలి కదా? అంటూ మా అమ్మమ్మ మా తాతయ్యని కసురుకున్నాది.. దానితో మా అమ్మ అడ్డం పడుతూ.. మతిలేకుండా మాట్లాడకే అమ్మా.. అదంటే ఆయనకీ.. ఆయనంటే దానికీ యంత ఇష్టమో వూళ్ళో అందరికీ తెలుసు.. గత నెల్లాళ్ళుగా అది తాతయ్య నామజపమే చేస్తున్నాది.. నీకు రోజురోజుకీ చాదస్తం పెరిగిపోతున్నాది.. లోకం తీరు చాలా మారిపోయింది.. నువ్వు లేనిపోని అనుమానాలనీ.. భయాలనీ తెలిసీ తెలియని చిన్నదాని మనసులో నాటకు అని అమ్మ, అమ్మమ్మని

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *