శృంగార రాణి 150

By | May 22, 2020
naa telugu kathalu శృంగార రాణి 150 ఒక్క నెల రెండునెలలపాటు వొంట్లో అదోలాంటి భయం వుండేడి.. కానీ 2/3 నెలలు దాటిపోయేక క్రమేపీ.. మళ్ళీ.. మళ్ళీ.. అతని తలపులు నామనసులో ఒకటే సందడి చేసేవి.. మాటిమాటికీ అతను నన్ను కౌగలించుకుందీ .. నా సళ్ళు నలిపేస్తూ మార్చి మార్చి నాసళ్ళు కుడిచిందీ .. నన్ను కిందచేసి తను నామీదెక్కి తన కాళ్ళతో నాతొడలు విడదీస్తూ తన మంగతనాన్ని నాలోదోపి కసిగా నన్ను దెంగినదీ గుర్తుకువొస్తే చాలు తడిగుడ్డలో చుట్టి మెలిపెట్టినట్లు.. నావొళ్ళు తీపులుపెడుతూ పదే పదే అతని పొందుకోసం నావొళ్ళు అంగలార్చేది.. అని చెపుతూ శారద ఆగింది..  
సుబద్ర శారద వొంటిమీది లోలంగా బొందువిప్పుతూ.. శారద వొంటిమీదనించీ లోలంగాని తప్పించి కాళ్ళతో కిందకి నెట్టేస్తూ.. మరి అతన్ని రమ్మని పిలవలేకపోయేవా..? అన్నది సుబద్ర..
 
అతను కనిపించి వుంటే తప్పక అడిగేసి వుండేదాన్నీ.. కానీ అతను మళ్ళీ ఎప్పుడూ కనపడలేదు.. పోనీ ఆ పిల్లని అడుగుదామంటే ఆ పిల్ల కూడా స్కూల్లో కనపడలేదు.. కానీ నిజం చెపుతున్నాను.. ఇంతవయసొచ్చింది కానీ.. ఇప్పటికీ కూడా అతనంటే నాకు మోజు పోలేదు.. అతను కానీ మళ్లీకనపడితే.. ఈ వయసులో కూడా సిగ్గులేకుండా అడిగేస్తాను.. అప్పుడెప్పుడో తెలిసీ తెలియని వయసులో నన్నేదో చేసి నాఆడతనాన్ని దోచుకోవడం కాదు.. దా.. ఇప్పుడు వొచ్చి నాను మనసుదీరా దెంగి నన్ను సుఖపెట్టు అని అడిగేస్తాను అన్నాది శారద సుబద్రని కౌగలించుకుని సుబద్ర
 

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *