సౌందర్య గిరీ 50

By | July 31, 2020
naa telugu kathalu సౌందర్య గిరీ 50 (...ఐ వాంట్ దిస్ డిక్ ఎవరీ వీక్...హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ ...ఇప్పటి నుండి ..నేను నిన్ను ఉంచుకుంటున్నాను బేబీ.....అంటూ దభి దభీ మని గుద్దుతూ.....ఇద్దరు ఒకేసారి కార్చుకున్నారు....) ఏసీ ఉన్న గదిలో కూడా చెమటలు కక్కుతూ ఇద్దరు రసాలు కార్చుకున్నారు...అలాగే ఒకరి మీద ఒకరు పడుకుని నిద్రలోకి జారుకున్నారు.....మరుసటి రోజు ఉదయం లేచి ఫ్రెష్ అయ్యి బ్రేక్ ఫాస్ట్ కానిచ్చి ....గిరి గురించి అన్ని విషయాలు తెలుసుకుంది జయ...మధ్యలో సౌందర్య వాళ్ళాయన గురించి ఫోన్ చేసింది ...."అబ్బా మీ ఆయన్ని కొరుక్కు తినను లేవే...మళ్లీ మళ్లీ ఫోన్ చేసి చెప్తావు..... ఏం పర్లేదు నేను చూసుకుంటా ను పెట్టేయి ఫోన్ ...." అని బదులిచ్చింది జయ ....."ఏమయ్యా నీ పెళ్ళానికి ఏం మందు పెట్టావు ...ఎప్పుడు ...మా గిరి  జాగ్రత్త..జాగ్రత్త అని దొబ్బుతుంది...హ్మ్మ్ అయినా నువ్వేమైనా నోట్లో వేలు పెట్టినా కొరకని చంటి పిల్లాడివా...పెద్ద బోర్ లాంటి గూటమేసుకుని ఉన్నావు గా...." .... ఏం మాట్లాడాలో అర్థం కాక సిగ్గుతో మెలికలు తిరుగుతున్నాడు గిరి.... "సరే గానీ ... ఫుల్ గా తిన్నాము గా....పడ ఏసీ వేసుకుని మన బెడ్ రూం లో మాట్లాడుకుందాం ......" గి : అదెంటంది ...ఆగస్ట్ లో ఏసీ ఎందుకు ...అసలే చలిగా ఉంటే...

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *