రాజ్య సింహాసనం 40

By | January 14, 2020
telugu sex stories రాజ్య సింహాసనం 40 కాని ప్రభావతి మాత్రం ఆదిత్యసింహుడుని ఆపుతు, “మీరు ఎక్కడకు వెళుతున్నారో బాగా అర్ధమయింది…అందుకే ఆపుతున్నాను,” అన్నది.“ఒక్కసారి కిందకు వెళ్ళి వస్తాను,” అంటూ ఆదిత్యసింహుడు తన చేతిని కిందకు పోనిచ్చి వేలితో ప్రభావతి పూకు పెదవుల మీద పైనుండి కిందకు వేలితో రాపాడిస్తున్నాడు.ప్రభావతి తన చేత్తో ఆదిత్యసింహుడి మడ్డని పట్టుకుని పైకి కిందకు ఆడిస్తూ, “మీరు ఒక్క క్షణం అని కిందకు వెళ్తారు… కాని ఒక పట్టాన వదలరు…అంతసేపు ఆగడం నావల్ల కాదు…తొందరగా మీ ఆయుధాన్ని నా పూకు లోపలికి దించండి,” అంటూ గట్టిగా పట్టుకుని పిసికింది.“మీ దూల తీర్చడానికే కదా వచ్చింది,” అంటూ ఆదిత్యసింహుడు తన చేత్తో ప్రభావతి పూకు పెదవులను రెంటిని కలిపి వత్తాడు.దాంతో ప్రభావతికి మరింత దూలెక్కిపోయి ఆదిత్యసింహుడిని తన పైకి లాక్కుంటూ, “మరైతే ఆలస్యం ఎందుకు ఆదిత్యా …తొందరగా మీదకు వచ్చేయ్,” అంటూ

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *