రాజ్య సింహాసనం 16

రాజ్య సింహాసనం 16 ఆదిత్యసింహుడు తన కళ్ల మీద ఉన్న ప్రభావతి చేతిని తీయకుండానే తల్పం మీద కూర్చుని ఆమె నడుముని పట్టుకుని దగ్గరకు లాక్కుని
You must be logged in to view the content.

భర్త నైట్ డ్యూటీ భార్య ఇంట్లో 2

భర్త నైట్ డ్యూటీ భార్య ఇంట్లో 2 ఇద్దరం వెళ్లి స్నానము కలిసి చేసి ఒకరివోల్లు ఒకరు సబ్బుతో రుద్దుకొని, ఒకరి సళ్ళను ఒకరు పిసిక్కుని, పూకులో వెళ్ళాను తోపుకుని
You must be logged in to view the content.

త్రిపుర సుందరి 15

త్రిపుర సుందరి 15 టైం మెషిన్ లో ఆరు నెలలు వెనక్కి వెళదాం అనుకున్న వీళ్ళు అనుకోకుండా పద్దెనిమిది ఏళ్ళు వెనక్కి వెళ్లిపోయారు. కొన్ని గంటలు గడిచాయి,
You must be logged in to view the content.

రాజ్య సింహాసనం 15

రాజ్య సింహాసనం 15 మంజుల చెప్పింది విన్న స్వర్ణమంజరి ఆలోచన బాగుందన్నట్టు తల ఊపుతూనే, “కాని…..ఇక్కడో చిన్న చిక్కు ఉన్నది మంజుల,” అన్నది.
You must be logged in to view the content.

భర్త నైట్ డ్యూటీ భార్య ఇంట్లో 1

భర్త నైట్ డ్యూటీ భార్య ఇంట్లో 1 నా పేరు రమ్య. మాది ఓ పల్లెటూరు అందుకే  ఇంటర్మీడియట్ వరకు చదువుకున్నాను. పై చదువు చదవాలంటే 40km
You must be logged in to view the content.

త్రిపుర సుందరి 14

త్రిపుర సుందరి 14  పొద్దున్న ఏడ విడిగా ఎవరి పనులలో వాళ్ళు పడ్డారు. ఆది వచ్చి నిద్రపోయాడు, రాత్రంతా టైం మెషిన్ దగ్గర పని అలాగే మధ్యలో మామ
You must be logged in to view the content.

శృంగార రాణి 7

శృంగార రాణి 7 అంకుల్ కథ చెబుతున్నతసేపూరమణి అంకుల్ వొళ్ళో కూర్చొనివుంది. ఓప్రక్క అంకుల్ చేతులు రమణి జాకెట్ లోకి వెళ్ళి తను తొడుకున్న బ్రాని
You must be logged in to view the content.

శృంగార రాణి 6

శృంగార రాణి 6 ఈరమణి నేను అనుభవించబోయే 100వ కన్నెపిల్ల. ప్రతీ 100వ కన్నెపిల్లనీ అనుభవించేటప్పుడు మావంశస్థులు ఆకన్నెపిల్లకి ఆమె తల్లికి,
You must be logged in to view the content.

శృంగార రాణి 5

సుశీల రమణ అంకుల్ గురించి రమణికి చెప్పడం మొదలుపెట్టింది "రమణ అంకుల్ చాలా డబ్బు వున్నవాడు. గత 7 ఏళ్ళుగా ఈ కాలనీలో వున్న చాలా కుటుంబాలకి
You must be logged in to view the content.