మోజు పడ్డ మగువ 23

బావి దగ్గరికి బట్టలు తీసుకుని బయల్దేరాను. బిగుతైన బ్రా స్పర్శ చాలా బావుంది. గౌతమ్ అక్కడంతా వేళ్ళతో రాస్తూ చక్కిలిగింతలు పెడుతున్నట్లే వుంది. ఆనందంతో ఎద పొంగడంవల్ల బ్రా హుక్ పట్టక నేపడ్డ అవస్థనంతా అతనితో చెప్పి నవ్వు కోవాలనిపించింది. బావి దగ్గరికి చేరుకున్నాను.
You must be logged in to view the content.

మోజు పడ్డ మగువ 22

ఇలా మాట్లాడేవాడు మిత్రుల దగ్గర. వాడికి పెళ్ళయి కవిత మా వూరికి కోడలిగా వచ్చింది. మొదటిరాత్రి నుంచే వాడు తన థీరిని ప్రాక్టీస్ లో పెట్టాడు. "నువ్వు పెద్ద అందంగా లేవు ముక్కు ఒక్కటి బావుందనుకో, మిగిలిన పార్ట్ లన్నీ ఎబ్బెట్టుగా వున్నాయి. పెళ్ళిచూపుల్లో నువ్వు నాకేమీ నచ్చలేదు.
You must be logged in to view the content.

మోజు పడ్డ మగువ 21

ప్రేమించడం యింత అద్భుతంగా వుంటుందా అని ఆమెకి ఆమే అబ్బురపడి పోయేటట్లుంది. అంతలో వసంత్ రేపు వస్తానన్న విషయం గుర్తొచ్చింది. వసంత్ చెప్పాడంటే యిక తిరుగుండదు. ఖచ్చితంగా వస్తాడు. కానీ తనకోసం వచ్చాడని ఎవరైనా పసికడితే ఇక అంతే సంగతులు. వసంత్ శవం పంటకాల్వలో తేలుతుంది. అందుకే తను వద్దన్నది.
You must be logged in to view the content.

మోజు పడ్డ మగువ 20

ఆరోజు మా తమ్ముడ్ని టౌన్ కి పంపించి వేశాను. రెండోరోజు ఉదయం రమ్మని ఏభై రూపాయలు ఇచ్చాను. వరసగా సినిమాలు చూసి వస్తానని చెప్పి వాడు వెళ్ళిపోయాడు. మంచంలో పడుకున్నాను. అది ఎండో, వెన్నెలో తెలియడం లేదు. సూర్యుడు వున్నాడు కనుక ఎండా అనుకున్నాను తప్ప మనసు ఫీలైంది కాదు.
You must be logged in to view the content.

మోజు పడ్డ మగువ 19

నాకైతే అతను "నావాడు" అయిపోయాడు. ఆత్మీయతాభావం నాకు ఎక్కడా లేని శాంతిని ప్రసాదిస్తోంది. నా పేదరికం నన్ను బాధించడం మానేసింది. అందుకే నేను చాలా ఆనందంగా వున్నాను. "సరుకులైపోయాయి. రెండు మూడు రోజులకి వస్తాయేమో. రేపు తెప్పించు" ఇప్పుడు అతను పరాయివాడు కాదు కాబట్టి మునుపటిలా అతని నుంచి సహాయం పొందడం ఇబ్బందిగా లేదు.
You must be logged in to view the content.

మోజు పడ్డ మగువ 18

మరో నాలుగు నెలలకి కాబోలు రూపకు మాత్రం సులోచన లెటర్ రాసింది తను నెల తప్పినట్లు. రూపకే ఎందుకు ఉత్తరం రాసిందో ఊహించు" అంటూ ముగించింది అర్చన. సూర్యాదేవికి కూడా నవ్వాగలేదు. "ఇతరుల తెలివితో బాగుపడడమంటే అదే మరి" అర్చన నవ్వును ఆపుకుంటూ అంది.
You must be logged in to view the content.

మోజు పడ్డ మగువ 17

సూర్యాదేవి చేతుల నుంచి రక్తం ధారాపాతంగా కారుతోంది. కానీ పట్టు సడలించలేదు. నాలుక కొస ఎదకు తాకింది. మరుక్షణం బరిసె గుండెల్లోకి దిగుతున్నట్లు మంట రక్తం బుసబుసా పొంగుతోంది. ఆమె దానిని పట్టించుకోకుండా గట్టిగా లాగింది. నాలుక ఆ ఆకారం నోట్లోంచి పూడిపోయింది. మరుక్షణం అది సాగడం ఆగిపోయింది.
You must be logged in to view the content.

మోజు పడ్డ మగువ 16

పుస్తకాన్ని పక్కకి విసిరికొట్టింది. ఆమెకీ, అతనికీ ఏ విషయంలోనూ అభిప్రాయాలు కుదరవు. అలవాట్లకు పొంతన లేదు. ఆమెకి లైటుంటేగానీ నిద్రరాదు. అతనికి లైటు లేకుంటేనే నిద్రొస్తుంది. ప్రతిరోజూ ఈ విషయం మీద అసంతృప్తి ప్రకటించడమో, ఘర్షణ పడడమో, మూతిముడుచుకోవడమో జరుగుతుంటుంది. ఆమెకి లేటుగా నిద్రపోయి, ఆలస్యంగా నిద్ర లేవడం ఇష్టం.
You must be logged in to view the content.

మోజు పడ్డ మగువ 15

కేవలం బతకడం కోసం వాడు తన భార్యని తండ్రికి అప్పగించడానికి రెడీ అయిపోయాడు. నిజంగా ఇలాంటి మనుషులుంటారా అన్న ఆశ్చర్యంతో నోటిలో మాట బయటికి రాలేదు. నేను సిగ్గు లేకుండా తిట్టాను! మా ఇద్దరి మధ్యా పెద్ద ఘర్షణే జరిగింది. కానీ వేరే కాపురానికి వాడు ఒప్పుకోలేదు. "అయితే ఏ బావిలోనో దూకి చస్తాను" అని ఆవేశంతో పెరడు తలుపు తెరుచుకుని బయటపడ్డాను"
You must be logged in to view the content.

మోజు పడ్డ మగువ 14

అంతే ప్రొఫెసర్ కూతురికి కళ్ళు బైర్లు కమ్మాయి. ఇంట్లోకి దూసుకెళ్ళింది. ఇదంతా మా ప్రొఫెసర్ కి తెలిసిందో లేదోగానీ గౌతమ్ మాత్రం ఆ పేపర్ ను మూడుసార్లు రాసినా ఫెయిలవుతూనే ఉన్నాడు. అదంతా గుర్తుకొచ్చి నవ్వొచ్చింది. టింకూ, పిన్ని అంటే చాలా బోలెడంత ఇష్టమున్నా నేను అలా అననులెండి" అన్నాడు ఆదిత్య. నేను ఏమీ మాట్లాడకుండా కిందకు వచ్చేశాను. ఆ మరుసటిరోజు డాబా మీదకు వెళ్ళలేదు.
You must be logged in to view the content.