శృంగార నగరం 12

ఓరోజు మా వారు ఆఫీసుకు బయలుదేరుతున్నారు. స్నానం చేసి లుంగీ మొలక చుట్టుకుని తయారవడం మొదలుపెట్టారు.   కాఫీ తీసుకుని వెళ్ళి యిచ్చాను. ఆయన్ను చూస్తునే జయంత్ గుర్తుకు రావడంతో "పొట్ట చూడండీ ఎంత అసహ్యంగా వుందో! ఎప్పుడూ ఆ జయంత్ లా టక్ చేసుకోండి" అన్నాను.
You must be logged in to view the content.

శృంగార నగరం 11

"నా దగ్గర మహిమలేం లేవు గెస్ చేసి చెప్పాను. బట్టలు విప్పేందుకు సిగ్గుపడుతున్న నిన్ను ఏదో మిషమీద దాన్నుంచి తప్పించాలని ఆ గేమ్ ఆడాను."   అప్పుడు గుర్తొచ్చింది ఆమెకు తను  నగ్నంగా వున్నానని. ఠక్కున కాళ్ళను వెనక్కు లాక్కొని గువ్వలా ఒదిగిపోవడానికి ప్రయత్నించింది.
You must be logged in to view the content.

శృంగార నగరం 10

ఇలాంటి సంభాషణ వూహించి వుండడు. అందుకే అలా నేనన్నట్లు కంగారుగా తల అటూ ఇటూ ఊపి వీధంటా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు.   నేను ఇంటిలోకి వచ్చేశాను. నెక్ట్సుడే హోలీ సందర్భంగా నా భర్త ఇంట్లో వుండిపోయాడు. నేను రెండు జడలు వేసుకున్నాను.
You must be logged in to view the content.

శృంగార నగరం 9

"దేవుడులాగానే ఇదీ అర్థం కాలేదు గురుడా."   "కరెక్టే. దేవుడు అర్థం కావాలంటే వయసు ఉడిగిపోవాలి. ప్రేమ అర్థం కావాలంటే వయసు పరిపక్వం చెందాలి."   "ప్రేమే దేవుడు అంటారు గదా. అలా ఎందుకని అంటారు? రెంటికీ గల సామీప్యత ఏమిటి గురుడా?"
You must be logged in to view the content.

శృంగార నగరం 8

ద్వారం దగ్గరికి వచ్చి చూశాను. వీధిలోగానీ, ఇళ్ళ బయటగానీ ఒక్కరూ కనిపించలేదు. అందరూ తలుపులు బిడాయించుకుని లోపల వుండిపోయారు. నేనూ లోపలికి  వచ్చి తలుపు కొద్దిగా  మూసాను. ఇక  భయంలేదని సుధీర్  పక్కన కూర్చున్నాను.
You must be logged in to view the content.

శృంగార నగరం 7

అతని అడుగులు తడబడ్డాయి. ఒళ్ళంతా కళ్ళు చేసుకొని చూశాడు. పునర్వసు ఎక్కడా కనపడలేదు. ఆ ఇంటిని దాటి వెడుతూ లోపలికి చూశాడు.   పెరట్లో పాలు పితుకుతోంది ఆమె. చిత్రపటంలో లాగా ఆమె మొదటిసారి చిన్నగా కనిపించింది. ఓ సెకనుపాటు నిలబడ్డట్టు ఆగి, ఆపై ముందుకు సాగిపోయాడు.
You must be logged in to view the content.

శృంగార నగరం 6

ఓ పదిహేను నిముషాలపాటు యిద్దరం సుఖాన్వేషణలో పెనుగులాడాం. కోరికతో వేడెక్కిన శరీరాలు రసానుభూతిలో తడిసి చల్లబడ్డాయి.   వంశీ మెల్లగా పైకిలేచి, నన్ను లేపడానికి చేయి అందించాడు.   ఇద్దరం డాబా  మెట్లు దిగుతుండగా గేటు దగ్గర శబ్దమైంది. ఎవరో వస్తున్నట్లనిపించి నేను స్పీడుగా రెండు అడుగులు వేశాను.
You must be logged in to view the content.

శృంగార నగరం 5

ఎవరయినా ముసలివాళ్ళు అయిపోతారని ఇప్పుడు నలభై ఏళ్ళు నిండినవాడ్ని కట్టుకోమంటున్న అమ్మ లాజిక్  నాకు అర్థం కాలేదు.   "కానీ-"   "అలా నసగొద్దు. నువ్వు నాకు ఒక్కదానివే. నీ ముందూ వెనకా ఎవరూ  లేరు మాకు. నువ్వు ఎవర్నో చేసుకుని ఎక్కడో కాపురం చేసే దానికన్నా ఇక్కడే మనింట్లోనే వుండిపోవాలని మా కోరిక. నీకు పెళ్ళి అయి నీ కడుపునా ఓ కాయ
You must be logged in to view the content.

శృంగార నగరం 4

అంతా విన్నాక అతను "నీ భర్తేకాదు- చాలామందికి పడకటింట్లో ఎలాంటి విషయాలు మాట్లాడాలో తెలియదు. భర్త భార్య జాకెట్  హుక్ లు తప్పిస్తూ ఉదయం బజార్లో తను ఎంత తెలివిగా కేజీమీద పావలా తగ్గిస్తూ వంకాయలు బేరమాడిందీ చెబుతాడు.
You must be logged in to view the content.