నీరజా నిలయం 8

By | January 10, 2021
naa telugu kathalu నీరజా నిలయం 8 వొదిలేవాడయితే ఇలా బట్టలు విప్పి వొచ్చి తనది నాకడు. ఇన్నాళ్లు చాట్ కూడా చెయ్యడు. అంటే నేనంటే మోజు ఉందన్నమాట ఇతనికి, అసలే తనకి కూడా ఈమధ్య కోరికలు ఆపుకోవటం కష్టంగా ఉంది, అద్దె ఇంటి అంకుల్ అయితే భయం ఉండదు. బయట మొగాళ్ళు అయితే రిస్క్ ఎక్కువ, అతను ఏమి చేసినా చేయించుకోవటమే మంచిదని అంజలి ఆలోచించింది. ఇంతలో అమ్మ పిలుస్తుంటే గబగబా బట్టలు సరిచేసుకుంటూ ఇంటికి వెళ్ళింది.ఇంతకీ నీరజ అంజలిని ఎందుకు

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *