Category Archives: పెళ్లి చూపులు

పెళ్లి చూపులు 1

పెళ్లి చూపులు 1 ఆఫీస్ లో బిజీ గా పని చేస్తుంటే ఫోోన్ రింగ్ అయింది."బాబు ప్రవీణ్  నేను శాస్త్రి ని మాట్లాడుతున్నా, ఈ శనివారం పెళ్లిచూపులకి వెళ్ళాలి గుర్తుంది
You must be logged in to view the content.