భర్త నైట్ డ్యూటీ భార్య ఇంట్లో 94

By | March 26, 2020
naa telugu kathalu భర్త నైట్ డ్యూటీ భార్య ఇంట్లో 94 ఎంత వేడిమీద ఉందొ అది... ఎవరిని అయినా ఎక్కించుకునేలా.... అంటూ నవ్వాను. సరే రమ్య రెస్ట్ తీసుకో... కాసేపయ్యాక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్దాం.  పాపం మీకు కూడా నావల్ల ఇబ్బంది అయింది కదండీ. మీరు కూడా చాలా ఆశతో ఉండి ఉంటారు మనం రతి చేసుకోవాలని. అసలే మూడు రోజుల గ్యాప్. నాకేమో ఫీవర్. పైగా రేపటి నుండి మూడు రోజులు పీరియడ్స్ కూడా.  ఒక్కసారి అయన విని ఆమ్మో పీరియడ్స్ కూడా ఇప్పుడే రావాలా నా బుజ్జోడి దరిద్రం కాకపొతే అంటూ కొద్దిగా నిరాశ పడ్డారు. అయినా నువ్వేం చేస్తావు చెప్పు ఆరోగ్యం బాగాలేక పోతే అన్నారు. సరేలే మనం ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు నువ్వు బాగుంటే చాలు అన్నారు.  కాసేపటికి ఆయన వాష్ రూంలో లోకి వెళ్లారు.  సాగర్ డోర్ దగ్గరికి వచ్చి రమ్య గారు అని పిలిచాడు. నేను లేచి డోర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను. ప్రవీణ్ లేడా అని మెల్లగా అడిగాడు. ఉన్నారు వాష్రూమ్ వెళ్లారు.  ఓహో అవునా... ఇదిగో బేబీ నీ బెల్లి రింగ్... మళ్ళీ శిల్ప వచ్చినప్పుడు ఇవ్వడం కుదరదు అని తెచ్చాను. ఏమంది శిల్ప. చాలా కోపంగా ఉంది నా మీద. కాల్ చేశాను... కోప్పడింది. ఇప్పుడా చెప్పడమని.  అవునా... ఉండదా ... మరీ... వేడి కుంపటి మీద నీళ్లు చల్లినట్టు చెప్పావు కదా. ఇంతకీ వస్తుందా లేదా.  లేదు బస్సు ఎక్కిందంటా. వస్తుంది. సరే నేను కూడా వెళ్తున్నాను. డాక్టర్ దగ్గరికి వెల్లి చూయించుకో అంటూ నా చేతిలో చెయ్యేసి చాలా రోజులయింది నిన్ను తాకక

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *