భర్త నైట్ డ్యూటీ భార్య ఇంట్లో 92

By | March 24, 2020
naa telugu kathalu భర్త నైట్ డ్యూటీ భార్య ఇంట్లో 92  అబ్బహ్... అర్ధం చేసుకోవే.... ఒక్కసారి రంకులో దిగాక ఇలాంటివి తప్పవు. పైగా నాకు తప్ప ఎవరికీ తెలీకుండా ఉంటుంది ఈ యవ్వారం అంత. నువ్వన్నట్టు నాతో ఆరునెలలు  మాత్రమే పడుకోడానికి రెడీ అయ్యావు కదా. పనిలో పని దొరికిన అవకాశాలన్నీ వాడుకోవే. డబుకు డబ్బు సుఖానికి సుఖం వస్తుంది. ఇక్కడ నేను ఇంకో పాతిక లక్షలు ఇవ్వడం నాకేం ఇబ్బంది లేదు. కాకపోతే నీ అందాలను వాళ్లకు ఆరబోసావనుకో ముందు ముందు ఇంకా వెనకేసుకోవచ్చు.
ఈ యవ్వారం మన మధ్యే ఉంటుంది. నాకు తెలిసిన బలసిన వాళ్ళతోనే పడుకునేలా నేను చేస్తాను. ఇందులో నాకు వచ్చేది ఎం లేదు. నీకు ఇలాగైనా సహాయపడుదాం అనుకుంటున్నా. ఆలోచించు....ఒకసారి.... అంటూ నా సళ్ళు వత్తాడు.
నేను ఆలోచనలో పడ్డాను. ఇదేంటి అంకుల్ ఇలా అనేశాడు. ఓకే చెప్పనా లేక వొద్దని చెప్పనా? అయినా ఇంకా దాచడానికి ఏముంది. ఎలాగో మనకు ఇంత డబ్బులిచ్చి వేరే వాళ్లతో కూడా పడుకోమని చెప్పే మగాడు ఎక్కడ ఉంటాడు. పైగా నేను బయట వేరే మగాళ్లను తగులుకున్న ఇంత డబ్బులు ఇచ్చే కాష్ పార్టీ దొరకరు. ఇక్కడ నాకే బెన్ఫిట్ ఉందనిపిస్తుంది. అంకుల్ ఏ నాకూ ఒక బ్రోకర్ లాగా దొరికాడు. అతనే మంచి పార్టీల వద్దా పంపిస్తాడు.ఎంతకాలం వీడినే పట్టుకుని ఉండాలి. ఎంత గుంజాలనుకున్నానో దానికంటే చాలవరకే అంకుల్ నుండి దొరికాయి. ఇక మరి ఎక్కువ లాగలేము. ఎంత కాదనుకున్న ఆరునెలలు

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *