భార్గవి ఆంటీ 3

By | January 14, 2020
telugu sex stories భార్గవి ఆంటీ 3 పెళ్లి అయిన దగ్గరినుండి శేఖర్ ఎప్పుడూ రోజుకి ఒక్కసారి మించి చెయ్యలేదు….అది కూడా అప్పుడప్పుడు ఏదో 2,3 నిమిషాలలో కానిచ్చి అదే ఏదో పెద్ద ఘనకార్యం అన్నట్టు ఫీల్ అవుతాడు.దానితో నిజ జీవితం లో సెక్స్ అంటే రోజుకి ఒక్కసారే అని అనుకున్న భార్గవి మొదటిసారి అరగంట వ్యవధిలో మరలా కుమ్ములాటకి రెడీ అయిపోయిన చందు దండాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోయింది. చందు పిరుదుల పై చేతులు వేసి వాటి గట్టితనాన్ని చూస్తూ ఇంకా తనకు దగ్గరగా లాక్కుంది. భార్గవి కోరికను గమనించిన చందు, "భార్గవి…..మళ్లీ కావాలా?" అని నవ్వాడు."మ్మ్హ్హ్...కాని చందు...ఇప్పుడెకదా చేసావు..మళ్లీ ఇంతలోనే..ఎలా?" అని అడిగింది భార్గవి.నీలాంటి కసిగా ఉన్న ఆడది ముందుంటే ఎన్నిసార్లు అయిన రెడీ అవుతుంది నాలాంటి మగాడి మడ్డ," అంటూ చందు ప్రవల్లి సళ్ళపి ఉన్న లంగా ముడి లాగిన

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *