అందమైన లంజ పద్మ ఒక కొడుకు వ్యధ 18

By | January 13, 2020
telugu sex stories అందమైన లంజ పద్మ ఒక కొడుకు వ్యధ 18 నేను ;; కానీ ఏంటి ?ఆకాష్ ;; అదే తమ్ముడు, వాళ్ళా పెళ్ళాలు ఒప్పుకుంటారా ? ఇలా లంజలా తయారవ్వడానికి.నేను ;; ఎందుకొప్పుకోరు, ? మా అమ్మను ఒప్పించలేదా ? అలాగే వీళ్లను కూడా ఒప్పించాలి,కానీ మనకు ఉండేది తక్కువ టైం, ఈ రోజు రాత్రి లోపల ఒప్పించి, రేపు పొద్దున్నే ఇక్కడకు వాళ్ళని తీసుకురావాలి.ఆకాష్ ;; అంత త్వరగా అంటే మనకు కొంచెమ్ అనుభవజ్ఞులైన.వాళ్ళు కావాలి, కానీ ఇక్కడ ఎవరున్నారు ?నేను ;; ఎందుకు లేరు ? అక్కడ మూలన కూర్చొని, సెల్ లో బిట్స్ చూస్తున్నారు చూడు, వాళ్లకు మించిన వాళ్ళు వుంటారా ?అందరూ నేను చూపించిన వైపు చూసారు, అక్కడ ముగ్గురు కూర్చొని, సెల్ లో బిట్లు చూస్తున్నారు.వాళ్ళు ఎవరో కాదు శ్రీ గాడు, హరి గాడు, వాళ్ళా ఫ్రెండ్ఏ ఇంకొడు పేరు చరణ్ .ఆకాష్ ;; అవును రా తమ్ముడు, నేను మరిచే

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *