అడవిలో ఆఫీసర్ 5

By | October 6, 2019
అడవిలో ఆఫీసర్ 5 అల విజయ్ వీర్యాన్ని వాళ్ళు తాగి వాళ్లిద్దరి రసాలను ఒకరు మరి ఒకరు ముగ్గురు తగేసి లత వల్లి ల సళ్ళ నుండి పాలను విజయ్ తన ఆకలి తీరే దాకా తాగాడు అవి కొద్ది సేపు రాలేదు మళ్లీ కొద్ది సేపటికి అవి మళ్లీ ఉత్పత్తి అయ్యాయి అల ఆ రోజు అంతా దెంగించుకుని మరుసటి రోజు మిగిలిన సర్వే చేసేసి ఇంటికి బయలుదేరారు  ఇక్కడ వాళ్లకు తెలియని విషయం ఏమిటంటే ఆ రతి దేవతలు వీళ్ళకి ఒక విషయం చెప్పకుండా దాచారు అది ఎందువలన అంటే ఆ విషయం తెలియడం వలన వీళ్ళు అది దేవ నిర్ణయం అది ఏమిటంటే వీళ్ళకి ఇచ్చిన వరమును వీళ్ళ సుఖం కోసం ఎవరితోనైనా రతి జరపవచ్చు ఆ రతి వాళ్ళ ఎదుటి వారికి ముందు ముందు ఎవరికీ కిడు జరగకూడదు అట్లా వీళ్ళు వాళ్లకు కీడు చేయడం కోసం రతి చేస్తే ఆ ప్రభావం వీళ్ళ పై ప్రభావం ఉంటుంది వీళ్ళు ఇలా చేసి ప్రతి పదహారు మందికి వీళ్ళ ఒక్కొక శక్తి పోయి సామాన్యులు అయిపోతారు అదే మంచి చేస్తే వీళ్ళ శక్తి రెట్టింపు అవుతుంది ఇది తెలియనివారు ఇంటికి చేరుకున్నారు  మొదట్లో ఒక పది రోజులు విల్లే రోజు దెంగించుకొనే వాళ్ళు ఒక పది రోజుల తరువాత వల్లి వాళ్ళ గుడారానికి లత విజయ్ వెళ్ళారు అక్కడ వాళ్ళు వీళ్ళకి మంచి మర్యాదలు చేశారు అక్కడ విజయ్ ఒక అమ్మాయిని చూసాడు ఆమె చాలా అందంగా వుంది ఆమె కొలతలు చూడగానే కసెక్కెల వుంది ఆమెను చూసి విజయ్ ఎలాగైనా దాన్ని దెంగాలి అని వల్లి తో తన గురించి అడుగుతాడు వల్లి మామూలుగా

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *